Beskyt dine ejendomme og materiel mod oversvømmelse.

Mobile dæmninger kan hjælpe, når regnen er løs

I de senere år er sne blevet til regn, og der kommer rigtigt meget af det. Ændringen i vores klima siges at være menneskeskabt. Den megen regn giver oversvømmelser og ødelæggelser af husenes kældre. Er der det mindste hul i taget eller muren, så finder den voldsomme regn vej i disse år. Uanset om klimaændringerne er menneskeskabte eller blot et af verdensrummets finurligheder, så findes der menneskeskabte løsninger, når vandet er, hvor det ikke skal være. Sandsække har i mange år været løsningen, når vandstanden gik over sine bredder. Mere effektivt er det med mobile dæmninger, der kan benyttes ved storm, skybrudssikring og forhøjede vandstande. Entrerer man med et firma som Oliesug, så kan de tilbyde en mobil dæmning til både erhverv og private, der kan opdæmme vand i en højde op til 55 cm. Det uanset om det er koldt eller varmt vand. Oliesug er en virksomhed, der har udviklet løsninger til opdæmning af både vand og kemikalier og olie. Ved et olie- eller kemikalieudslip kan Oliesug hurtigt rykke ud for at mindske ødelæggelserne med en mobil dæmning.

Den moderne sandsæk

Oliesug har udviklet en såkaldt moderne sandsæk. De kalder den ‘Oliesug Floodsax’, og den kan beskytte mod vandindtrængning. I løbet af få minutter har den absorberet det meste vand. Til at starte med, vejer ‘Floodsax’ 25 gram og efter vandopsugningen, vejer den op til 20 kg. De moderne, opsugende sandsække kan lægges ovenpå hinanden. Som en yderligere service, så er sækkene 96% nedbrydelige. Sækkene kan altså lægges ovenpå hinanden og opbygges som en dæmning, efterhånden som de opsuger det indtrængende vand. 

Er det specielt sommerhuset, der  er udsat for vandindtrængning, så tilbyder Oliesug ‘Double Tube Door Boom. De findes i målene 2-30 meter og kan lægges som en sikkerhed, når huset ikke er beboet. Det er under alle omstændigheder en god idé at have værkstøjet i orden. De samme ‘Double Tube Boom’ findes også i en 150 meters udgave, der kan beskytte større bygninger mod vandoversvømmelse eller kemikalie/olieudslip. Oliesugs ‘Double Tube Boom’ kan også bruges til kystsikring, når naturen raser.