De gode økonomiske tider

Vi er heldige, at vi en længere periode har befundet os i økonomisk gunstige tider,og kigger vi ude i den nære fremtid, ser det også ud til at det kommer til at fortsætte. Så hvad gør du lige for at sikre dig, at du får mest muligt ud af de gode tider? Får du lagt til side således at der er lidt ekstra at trække på, når de mindre gunstige tider kommer, for det vil de gøre på et tidspunkt. Historien har vist, at det ikke kun kan gå fremad eller nedad, men at der så at sige foregår en dans mellem de gode og mindre gode tider. Og det er vigtigt, at have den bevidsthed med sig, således at man ikke kommer til at lande i en urealistisk tro på, at der til enhver bare er nok at tage af, for sådan spiller klaveret bare slet ikke. Og mon ikke flere blev smerteligt opmærksom på det, da vi havde den sidste voldsomme finanskrise i nullerne. Den trak tænder ud, og mange mærker det endnu.