Vi ønsker at skabe de bedste forudsætninger for vores børn

Træf det rigtige valg for dine børn

Som udgangspunkt tilhører vores børn fra skolestart den folkeskole, der ligger tættest på os. Folkeskolen har en 200 år lang historie. At gå i skole har dog en endnu længere historie bag sig. I middelalderen blev al undervisning foretaget af kirken, og det foregik gerne på det latinske sprog. Med skolereformen i 1814 overgik ansvaret for undervisning til staten, og hermed blev Folkeskolen formelt grundlagt. Det er folkets skole, og det er staten, der sætter dagsordenen. Sideløbende hermed er der opstået privatskoler, der stadig arbejder udfra de gældende rammer, men som stadig kan sætte deres eget præg på skoletiden. Privatskolerne har stadig stor opbakning af forældre over hele landet, der gerne betaler for privatskole som alternativet til folkeskolen.

Privatskole i det fynske

Er man forældre i trekantsområdet ved Lillebælt, så er det nærliggende at kigge på Nørre Aaby Realskole. Skolen huser 420 elever fra 0.klasse til 10. klasse. Skolen har meget fokus på at udvikle eleverne til at opnå der maksimale, uanset hvilket fagligt udgangspunkt, eleverne har. Skolen har desuden stort fokus på trivsel og tryghed, da de erkender, at dette er en forudsætning for læring. Nr. Aaby Realskole gør meget ud af at fortælle om elevernes hverdag på privatskole Fyn, og så gør det ikke noget, at skolen ligger tæt på togstationen, og det er således muligt at komme langvejs fra.

Kom med ud i verden

Selvom Nørre Aaby Realskole ligger i en lille by på Fyn, så kommer man med ud i verden som elev. Skolens ledelse lægger nemlig vægt på at uddanne eleverne til at være verdensborgere. Der vil derfor være en gennemgående international dimension i skolegangen. 8. Klasser vil indgå i en udveksling med skolens tyske venskabskole. Derfor kommer alle elverne en uge til den tyske skole, og omvendt skal eleverne tage imod den tyske venskabsskole en uge i løbet af året. Dette giver god træning i en anden kultur og dets sprog. Skolen deltager ligeledes i Erasmus+, der er et EU-program, der har til formål at styrke uddannelse på tværs af grænserne.

Få mere at vide

Nørre Åby Realskole er klar over vigtigheden af information. Derfor udsender de hver måned nyhedsbrev til alle forælder. Disse nyheder kan også læses på skolens hjemmeside, og dermed kan interesserede lære mere privatskole Fyn.